10pix

Als je doet wat je altijd gedaan hebt, zul je krijgen wat je altijd hebt gekregen.

  Werkwijze    
 

Ik put uit verschillende stromingen (humanistische benadering, psychodynamische benadering, NLP, systemisch werk, oplossingsgericht coachen, schematherapie van Young en Klosko, mindfulness, RET) en opgedane en doorleefde ervaringen.

Werkvormen waaruit we kunnen kiezen:
Vragen/doorvragen
Lichaamswerk - ontspanningsoefeningen, focusoefeningen Mindfulnessoefeneningen
Creatieve werkvormen
Coachingsspellen - bv. kwaliteitenspel, levenskunstspel. inzichtkaarten
Testen met betrekking tot competenties, levensfasen, loopbaanoriëntatie, persoonlijkheid

Na een vrijblijvend en gratis kennismakingsgesprek van 30-45 minuten zetten we na beider instemming samen een traject uit die uit 3 tot ongeveer 8 gesprekken kan bestaan. Hierbij wordt gekeken naar de persoon en de vraagstelling. Het kan soms langer soms korter duren, al naar gelang de behoefte van de cliënt.

Als coach, counsellor en trainer houdt Coachingspraktijk UIT zich aan de Ethische code/beroepscode voor Counsellors en Coaches. Dit betekent onder andere dat ik gegevens vertrouwelijk behandel en een geheimhoudingsplicht heb, tenzij partijen anders overeengekomen zijn of ik daartoe door de toepasselijke wet wordt verplicht.
Deze codes zijn te raadplegen via http://www.counselling.nl/coaching/ethischecode.html

Sessies vinden plaats in eigen praktijkruimte in centrum van Dordrecht of op je werk of tijdens wandeling; fietstocht, ...

Sessies van 1,5 uur.

Afbouwtraject en follow-up afspraak heeft mijn voorkeur; maar wordt besloten in overleg.

Zie verder ook de algemene voorwaarden.

 

 

 
 

 

   
  © U!T, 2008