10pix

Het gaat er niet
zozeer om wat er
in je leven gebeurt,
maar hoe je ermee omgaat.

  Uitgangspunten    
 

Coachingspraktijk UIT met als logo het bekende uitgangsbord staat voor mijn twee uitgangspunten waaruit ook mijn werkwijze voortvloeit:
Dit pictogram staat voor mij voor een uitweg; er is een UITweg uit je gevangen voelen; gevangen in je belemmerende gedachtes, gevoelens, patronen en referentiekaders. Ik zie het als een motivatie om je te UITen, te kijken naar wat zit daar allemaal in dat vierkantje (dus in jou), wat beperkt je, geeft je dat nare gevoel en hoe kom je daaruit? Het is geen vluchtweg; het is een bewuste, doelgerichte weg van binnenuit naar buiten. Daarom past coaching daar ook zo goed bij. Bij coaching stel je een doel en stippelen we samen een stapgsgewijze route daarnaar toe UIT. Counselling kan daar bij komen op het moment dat je merkt dat het toch heel moeilijk is, ondanks de gestelde doelen en actieplannen, om daadwerkelijk in actie te komen. Dan kan het heilzaam zijn om te gaan kijken naar het ontstaan van de belemmerende patronen, angsten en blokkades, dit gebeurt altijd in onderling overleg. In sommige gevallen zal het nodig zijn om door te verwijzen naar een psychotherapeut.

De weg erUIT is je UITen
Ik geloof dat alles begint bij je UITen; tijdens het uiten erken je voor jezelf waar je mee zit; wat er door je hoofd maalt, wat je behoeftes zijn. Daar begint het. Van daaruit kunnen we vertrekken op jouw weg erUIT. Wat past bij jou, wat werkt voor jou op die weg naar buiten.
De een uit makkelijker verbaal (vertelt zijn verhaal), de ander meer fysiek (met lichaam; creatieve werkvormen); voor alle vormen is ruimte.
De een wil liever eerst kijken naar waar alles vandaan komt, waarom bepaalde overlevingsstrategieën ontstaan zijn (counselling) en vandaaruit werken naar het loslaten hiervan (coaching). De ander zal willen vertrekken vanuit het nu; daar ben je ook vrij in. Hier begint dus ook het UITen al; geef aan mij aan waar jouw grens ligt; hoe jij wil werken aan jezelf. Het hoeft geen moeilijk en zwaar proces te worden. Juist genieten en speels zijn, zijn we verleerd. Het contact tussen jou en de coach/counsellor is ook een manier om het geleerde UIT te proberen.
"Stel je grenzen, geef aan wat je wel en niet wil en kies wat goed is voor jou. Daar gaan we samen mee aan de slag!”

Ik ga mee op jouw weg
De weg eruit kan via verschillende richtingen. Voor de een zal de weg eruit naar links gaan, voor de ander juist naar rechts, alle richtingen zijn mogelijk. Ik ga mee op jouw weg. Ik heb bij mijn logo gekozen voor de pijl naar beneden. Dit staat symbool voor mijn gekozen weg: met beide voeten op de grond, geaard (ofwel gegrond ) zijn zodat je letterlijk en figuurlijk stevig met 2 benen op de grond staat in het hier en nu. Dit betekent op gezette tijden pas op de plaats maken, alles even laten zakken, regelmatig contact maken met mezelf: voelen wat wil ik op mijn vierkante meter? Waarbij ik in mijn contact met mensen vanuit ga is dat ieder zijn eigen weg, zijn eigen manier van leren heeft. Wat voor de een werkt hoeft voor de ander niet te werken. Ieder weet wel wat goed voor hem is, wat voor hem werkt, maar kan er niet altijd bijkomen. Bij coachingspraktijk UIT werk je samen met mij aan het vrijmaken van je eigen weg.

 

Toen ik nog werkzaam was in het onderwijs probeerde ik in mijn lesaanbod ook aan te sluiten op verschillende manieren van leren. Het ene kind leerde bijvoorbeeld
wat ‘4’ is door 4 blokjes op elkaar te stapelen en die te tellen (ruimtelijk), een ander kind leerde dit weer liever door in de poppenhoek de tafel te dekken voor ‘4’ personen (sociaal), een ander kind had weer meer interesse voor de schrijfhoek en wilde graag de 4 natekenen/naschrijven en dan 4 dingen erbij tekenen (platte vlak). Pas jaren later kwam ik in contact met het begrip meervoudige intelligentie waarbij ik bevestigd werd in het idee dat ieder mens op zijn eigen manier leert en als daar maar voor gefaciliteert wordt ieder het beste uit zichzelf kan halen.
 

 

   
  © U!T, 2008