10pix

Niet de windrichting bepaalt welke kant je uitgaat, maar wel de manier waarop je zelf
je zeil zet.

  Onderwijs en andere organisaties    
 

Coaching binnen organisaties is altijd gericht op je functioneren op werkgebied. Uiteraard spelen persoonlijkheidskenmerken en gedragspatronen vaak een grote rol. Die worden dan ook onder de loep genomen, maar met name de gevolgen hiervan op het werk, worden belicht en aangepakt.

Coachingspraktijk U!T heeft met name affiniteit met mensen die werkzaam zijn als ‘opvoeders’, te denken valt aan kinderopvang,peuterspeelzaal, basis-/ voortgezet
onderwijs. In deze sectoren heeft coachingspraktijk U!T kennis en ervaring opgedaan. Juist deze doelgroep heeft baat bij een gedegen ondergrond om bijvoorbeeld het risico op burn-out te voorkomen. Steeds meer werkgevers zien dit ook in en vergoeden de coaching voor hun werknemers in het kader van preventie en verhoging van werkvreugde.

Wat kan Coachingspraktijk U!T bijdragen binnen bovenstaande sectoren:

* preventie burnout
* balans werk-privé
* timemanagement
* coaching beginnende leerkrachten
* betere samenwerking tussen duo-collega's/ bemiddeling
* intervisie begeleiden
* effectieve communicatie (met ouders, leerlingen, collega's)
* ondersteuning bij je POP (Persoonlijk Ontwikkelings Plan)
* omgaan met veranderingen in de organisatie
* omgang met 'zorgkinderen'
* specifieke coachingsvraag (waar wil jij op gecoacht worden?)

Wat kan Coachingspraktijk U!T bijdragen binnen andere organisaties:

Veel van bovenstaande coachingsvragen komen ook in andere organisaties voor.
in het geval van (starten van) een eigen bedrijf kunnen we kijken naar:
* wat wil ik? - samen ondernemingsplan uitwerken
* wat kan ik? - kwaliteiten
* hoe ga ik dat uitvoeren? - actieplan
* mogelijke belemmeringen, obstakels onderzoeken; hoe ga je daarmee om?
* leidinggeven - de persoonlijke benadering - wat voor leidinggevende wil ik zijn? En hoe geef ik dat gestalte in mijn gedrag?  

 

 

 

 
 

 

   
  © U!T, 2008