10pix

Als de dag niet
je vriend was
is hij wel je leraar geweest

  Hoogsensitiviteit    
 

Volgens de door psychologe Elaine N. Aron ontwikkelde theorie, is een hoogsensitief persoon (Engels: highly sensitive person), afgekort HSP, een persoon die een gevoeliger zenuwstelsel heeft dan gemiddeld. In het Nederlands wordt highly sensitive soms vertaald als "hoog sensitief", maar vaker als "hooggevoelig".

Volgens deze theorie nemen HSP-ers gevoeliger waar met hun zintuigen, bijvoorbeeld geuren, smaken en geluiden. Een HSP kan ook snel ontroerd raken, bijvoorbeeld door kunst en muziek. Door hun gevoeliger zintuigelijk waarnemen hebben HSP-ers sneller last van zintuiglijke prikkels, bijvoorbeeld door lang aanwezig zijn in een druk gezelschap, door fel licht of hard geluid.

Er zijn globaal genomen twee soorten HSP’s: de grootste groep, zo’n 70%, is van nature rustig en meer introvert. Zij voelen zich prettig bij een redelijk gelijkmatig leven met weinig risico’s. Het andere deel, ongeveer 30% van de HSP’s, heeft juist behoefte aan nieuwe ervaringen en spanning en is meer extravert. Zij worden ook wel HSS genoemd, ‘High Sensation Seekers’. Zij zijn enerzijds snel verveeld en op zoek naar uitdaging, maar raken anderzijds snel overbelast. Zij leven als het ware met één voet op de rem en één voet op het gaspedaal. Voor een HSS test klik hier.

Herken je de volgende eigenschappen?ken je de volgende eigenschappen?
* ben je je ervan bewust dat de stemmingen van andere mensen invloed op je hebben?
* ben je plichtsgetrouw, heb je een sterk geweten?
* voel je je ongemakkelijk als er veel om je heen gebeurt?
* heb je behoefte aan tijd voor jezelf, om bij te komen van indrukken en/of gebeurtenissen.
* Raak je van streek of gestresst als je het idee hebt dat er teveel van je gevraagd wordt?

Als je één of meer van deze eigenschappen herkent, bestaat de kans dat je hooggevoelig bent. Op de site: www.hooggevoelig.nl kun je een test doen om te kijken of je een HSP-er bent en kun  je meer hierover lezen.

Wat kan coaching hierin bijdragen?
Het (h)erkennen van je hoogsensitiviteit kan een zoektocht zijn waarbij je kan stuiten op je belemmerende overtuigingen en ingesleten gedragspatronen. Coachingspraktijk UIT kan hierbij ondersteunen vanuit kennis en eigen ervaring.

Balans
Het lijkt voor hooggevoelige personen vooral belangrijk om de balans te vinden tussen de buitenwereld met haar overdaad aan prikkels en invloeden en een manier om je daar tijdelijk aan te onttrekken zodat je je weer op kan laden en je energie weer op peil kan krijgen. Te lang en te veel blootstaan aan stimulansen zal leiden tot overspanning en stress.

Acceptatie
Door samen te onderzoeken wat voor jou de positieve en negatieve kanten van deze eigenschap zijn en als je aan jezelfzelf kan toegeven welke activiteiten wel en niet bij je passen, en welke situaties je liever vermijdt, kun je volop gebruik maken van je positieve eigenschappen en plezier ondervinden van je diepe innerlijke leven.


 

 

 

 

 

 
 

 

   
  © U!T, 2008