10pix

 

  Individuele faalangstreductietraining voor kinderen/jongeren    
 

Gelukkig iser wat aan faalangst te doen.
Auteurs en therapeuten Reinalda Kerseboom en Alied Zweep hebben een effectieve training ontwikkeld voor kinderen met faalangst. De “Ik ben een kei”-training is in de praktijk tot stand gekomen en combineert oefeningen en technieken uit diverse theoretische en therapeutische stromingen. Ik gebruik deze methode als basis voor mijn individuele training. Na een intake met de ouders, leert uw kind in ongeveer 10 trainingssessies:

  • Anders te voelen.

Het alert worden op lijfelijke signalen, leren ontspannen en gevoelens leren veranderen.

  • Anders te doen

Het aanleren van een oplossingsstrategie en het leren overnemen van specifieke succesvolle strategieën van anderen.

  • Anders te denken

Het leren herkennen van belemmerende gedachten en de daarbij horende hinderlijke effecten. Vervolgens het ervaren wat er gebeurt als deze gedachten worden losgelaten en vervangen worden door meer helpende gedachten. Uiteindelijk leren de kinderen de ongewenste gedachten te herkaderen.

Het is belangrijk om hier in een vroeg stadium aandacht aan te schenken. Kinderen die de faalangsttraining hebben gevolgd, blijken op school betere resultaten te gaan boeken, maar bovenal lekkerder in hun vel te zitten.  De “ik ben een kei'” -training leert kinderen op een speelse manier om te gaan met faalangst. Ik gebruik kringspelen, rollenspelen,verhalen, kringgesprekken, bewegingsspelen, ontspanningsoefeningen om anders te denken, te voelen en te doen. Het grote voordeel van individuele training vind ik de ruimte voor veel individuele aandacht, waarbij de coach door de interactie beter kan inspelen op wat bij dit kind past. Een nadeel kan zijn dat er geen interactie is tussen lotgenoten. In een later stadium is het dan ook mogelijk om kleine groepjes van kinderen bijeen te laten komen.

 

 

 

 

 

 
 

 

   
  © U!T, 2008