10pix

 

  Faalangstreductietraining in kleine groep    
 

In deze groep met maximaal 8 deelnemers wordt volgens de methode 'ik ben een kei 'gewerkt met het voordeel van de interactie tussen lotgenoten. Het kan fijn zijn om te merken dat je niet de enige bent die hiermee zit, dat er mensen zijn die hetzelfde ervaren als jij. Je kunt ook met elkaar oefenen, waarbij de coach goed kan observeren wat er in de interactie gebeurt. Dit kan vooral bij sociaal-faalangstigen een extra dimensie geven. Toch zie je bij deze groep mensen juist ook de angst om dit in een groep te doen. Als je er nog niet aan toe bent is het mogelijk om eerst aan de individuele training te beginnen en in een later stadium aan een groep deel te nemen.

8 maart start faalangstreductietraining 'ik ben een kei' * in prijs verlaagd! *

* Voor wie:
Kinderen van 9-12 jaar die bang zijn voor situaties waarin een sociale, cognitieve of motorische prestatie geleverd moet worden, bijvoorbeeld tijdens een
 spreekbeurt, toets, gymles.

* Wat is het:
Een groepstraining waarin kinderen op een speelse
wijze leren faalangst te overwinnen of te hanteren
door anders te leren denken,voelen en doen met behulp van de beproefde methode ‘ik ben een kei ’.

* Waar en wanneer:
Locatie Augustijnenkamp 53 Dordrecht
dinsdagmiddag van 16.00 – 17.15 vanaf
8 maart door voormalig leerkracht Mieke Hubers
van coachingspraktijk U!T.

* Hoe vaak en tarief:
12 trainingssessies, 2 ouder-/leerkrachtbijeenkomsten, 1 terugkombijeenkomst na 8 weken.
€ 15,- per sessie/bijeenkomst inclusief materialen. * vraag naar mogelijkheden voor mensen met laag inkomen*

Meer over de training:

Auteurs en therapeuten Reinalda Kerseboom en Alied Zweep hebben een effectieve training ontwikkeld voor kinderen met faalangst. De “Ik ben een kei”-training is in de praktijk tot stand gekomen en combineert oefeningen en technieken uit diverse theoretische en therapeutische stromingen. Na een intake met de ouders en individuele kennismakingsgesprekken, leren de kinderen in 12 trainingssessies:

  • Anders te voelen.

Het alert worden op lijfelijke signalen, leren ontspannen en gevoelens leren veranderen.

  • Anders te doen

Het aanleren van een oplossingsstrategie en het leren overnemen van specifieke succesvolle strategieën van anderen.

  • Anders te denken

Het leren herkennen van belemmerende gedachten en de daarbij horende hinderlijke effecten. Vervolgens het ervaren wat er gebeurt als deze gedachten worden losgelaten en vervangen worden door meer helpende gedachten. Uiteindelijk leren de kinderen de ongewenste gedachten te herkaderen.

Het is belangrijk om hier in een vroeg stadium aandacht aan te schenken. Kinderen die de faalangsttraining hebben gevolgd, blijken op school betere resultaten te gaan boeken, maar bovenal lekkerder in hun vel te zitten.  De “ik ben een kei'” -training leert kinderen op een speelse manier om te gaan met faalangst. Ik gebruik kringspelen, rollenspelen,verhalen, kringgesprekken, bewegingsspelen, ontspanningsoefeningen om anders te denken, te voelen en te doen.


 

 

 

 

 

 

 
 

   
  © U!T, 2011