10pix

 

  Disclaimer    
 

Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Website
Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt, zonder de schriftelijke toestemming van Coachingspraktijk UIT, tenzij u een kopie maakt van de informatie op deze site voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.
Ondanks de aandacht om de informatie op deze site volledig en actueel te houden, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. Ook kan de informatie op elk moment worden gewijzigd. In geen geval is Coachingspraktijk UIT aansprakelijk voor enig verlies of schade ten gevolge van het bezoek van deze website.

Privacy

Coachingspraktijk UIT vindt de bescherming van uw gegevens, als cliënt en als bezoeker van deze website, van essentieel belang. Uw persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld; binnen de grenzen van de Nederlandse wet.  Indien u er voor kiest om berichten per e-mail te sturen, accepteert u het risico dat deze berichten worden onderschept of anderszins gemanipuleerd door een derde.

Ethische code / beroepscode
Als coach, counsellor houdt Coachingspraktijk UIT zich aan de Ethische code/beroepscode voor Counsellors en Coaches. Dit betekent onder andere dat Coachingspraktijk UIT gegevens vertrouwelijk behandelt en een geheimhoudingsplicht heeft, tenzij partijen anders overeengekomen of Coachingspraktijk UIT daartoe door de toepasselijke wet wordt verplicht.
Deze codes zijn te raadplegen via http://www.counselling.nl/coaching/ethischecode.html

Links naar andere websites
Deze website kan koppelingen/hyperlinks bevatten naar websites van derden. Coachingspraktijk UITheeft geen zeggenschap over die sites. Coachingspraktijk UIT is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit, inhoud, correctheid en rechtmatigheid van deze sites, en sluit iedere aansprakelijkheid dienaangaande uit.

 

 

 

 

 

 
 

 

   
  © U!T, 2008